Hakkari Müftülüğü 2019 Münhal Kadro İlanı

Hakkari Müftülüğü 2019 Münhal Kadro İlanı

Münhal 19.02.2019, 14:57
Hakkari Müftülüğü 2019 Münhal Kadro İlanı
banner197

DUYURU

Ekli listede unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi ve kadronun yazılı bulunduğu yerlere Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince sözlü ve uygulamalı sınavla personel alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında görevli olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A ve B maddelerinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.

4. İl içi nakil talebinde bulunabilmek için atandığı il veya ilçede altı ay, il dışından nakil talebinde bulunabilmek için ise bulunduğu ilde en az iki yıl hizmet yapmış olmak.

5. Asaleti tasdik edilmiş olmak,

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;

    a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

2- Yardımcı hizmetler ( Kaloriferci, Aşçı ) kadroları için;

    a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    b) Kalorifercilik ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe ( Ekte bulunmaktadır.)

2. İl dışından müracaat edenlerin onaylı hizmet cetveli

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaat etmek isteyenler belgelerini 18.02.2019 Pazartesi gününden başlamak üzere 04.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar müftülüğümüze teslim edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemleri kabul edilmeyecektir.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve 04.03.2019 tarihi saat 17.00’ten sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar münhal olan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

SINAV İŞLEMLERİ

1. Adaylar sınava gelirken T.C. kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini ( nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet ) yanlarında bulunduracaklardır.

2. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI

Sınav sonuçları sınav işlemlerinin sonuçlanmasından sonra Hakkâri Müftülüğünün https://hakkari.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Sınav ve atama sürecinde Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlk Müracaat tarihi : 18.02.2019

Son müracaat tarihi : 04.03.2019

Sınav yeri ve tarihi : İl Müftülüğü 05.03.2019

Unvanı / Hizmet Sınıfı / Kadro Derecesi / Kadro Adedi / Görev Yeri

V.H.K.İ. / GİH / 9 / 1 / Çukurca İlçe Müftülüğü

Kaloriferci / YH / 10 / 1 / İl Müftülüğü

Aşçı / YH / 12 / 1 / Derecik İlçe Müftülüğü Mevlana Halid Yatılı Erkek K.K

Kaloriferci / YH / 12 / 1 / Şemdinli İlçe Müftülüğü Seyit Taha K.K

GÖREV YERİ :

ÜNVANI :

ADI-SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ TARİHİ :

MEM. BAŞ. TAR. :

MEZUNİYET :

SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Sınav Başvurusu

HAKKÂRİ İL MÜFTÜLÜĞÜNE

Hakkari Müftülüğünün 18.02.2019 tarihli ve 209 sayılı sınav ilanında bulunan İliniz/İlçeniz ………………. Müftülüğü …………………. kadrosu için açılan yarışma sınavına katılmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih:

Adı –soyadı:

İmza:

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)