Muhadram ne anlama gelmektedir?

Sözlükte “karışık” anlamına gelen muhadram, hem cahiliye devrinde hem de Hz. Peygamber (sas) devrinde yaşayan, ancak Peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen Müslümanlara verilen isimdir. Çoğulu “Muhadramûn” dur. Sahâbe ile görüştüğü için tâbiî sayılması mümkünse de Resûlullah devrinde yaşadığından onun vefatının ardından dünyaya gelen tâbiîlerden farklı görülmüş, bu sebeple hadisçiler tarafından sahâbe ile tâbiînden ayrı bir nesil kabul edilmiştir.
Muhadramundan en meşhurları şunlardır: Ebû Recâ el-Utâridî, Ebû Vâil el-Esedî, Uveys ibn Âmîr el Karânî, Ebû Osman en-Nehdî, Ahmed ibn Kays, Ebû Âmîr eş-Şeybânî.
Muhadramûn konusunda en geniş bilgiyi İbn Hacer el-Askalânî el-İṣâbe’sinde vermektedir (DİA, XXII, 487). Sahâbeyi tesbit etmek maksadıyla kaleme alınan kitabın üçüncü bölümünde kadın ve erkek 1400 kadar muhadramın biyografisi yer almaktadır.
 

Editör: Hüsne Yılmaz