Prof. Dr. Huriye Martı

Tüm Makaleleri

Prof. Dr. Huriye Martı

1974’te Ankara’da dünyaya geldi.
Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede “Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı.
1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı.
2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak görev üstlendi.
2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, 2017 yılında ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı.
“Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”,
“Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”,
“et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”,
“Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”,
“Hadis, Usul ve Hayat” ,
“Hadis Usulünün Öncesi ve Ötesi”
“Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı”,
“Aile İçi Şiddetle Mücadelede Nebevi Sünnetten Referanslar”
Evli ve 3 çocuk annesidir.

Bir Hadis, Bir Kudüs – Hesap

Resûl-i Ekrem Efendimiz uyarıyor “Hesaba çekileceksiniz!

Bir Hadis, Bir Kudüs – Başak

Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştu: “Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu karşı tarafa yatırır. Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte...

Bir Hadis, Bir Kudüs – İstekler

Resûlullah Efendimiz (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştu: “Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 59)

Bir Hadis, Bir Kudüs- Bütünlük

Adı güzel, kendi güzel Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Bir Hadis, Bir Kudüs – Çocuk

Yüreği çocuk sevgisiyle dolu olan Peygamber Efendimiz (s.a.s.), anne babalara çocuğun ne kadar hassas bir emanet olduğunu şöyle anlatmıştı: “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi,...

Bir Hadis, Bir Kudüs – Kılıç

Cesaret ve şecaat abidesi olan Sevgili Peygamberimiz bir defasında müminleri şöyle uyarmıştı: “Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı (savaşı) temenni etmeyin. Allah’tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karş...

Bir Hadis Bir Kudüs - Yangın

İnsanlığa müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s.) şöyle buyurmuştu: 

Bir Hadis, Bir Kudüs - Kalkan

Merhamet ve adalet peygamberi olan Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki, “Kim Müslüman kardeşinin ırzını korursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşinden korur.” (Tirmizî, Birr...

Bir Hadis, Bir Kudüs - Bereket

Peygamber-i Zîşân Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki, “Kim helâl kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki zaten Allah sadece helâl olanı kabul eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla ka...