Ahmet Belada

Tüm Makaleleri

Ahmet Belada

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri

Emîr Abdülkadir

Emîr Abdülkadir, 1807 yılında Cezayir’in Vahran şehrinin Kaytana köyünde doğdu. 18 yaşına kadar bir taraftan dinî ilimleri tahsil etti, bir taraftan da Kur’an’ı ezberledi. Tahsilini tamamladıktan sonr...

Baybars ve Moğolları

El-Melikü’z-Zahir Rüknüddîn Baybars, Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş dördüncü Memlüklu Sultan’ıdır. 

Mûsâ B. Ebi’l-Gâzân

ENDÜLÜS İslam devleti; sekiz asır boyunca yedi dilin harmanlandığı, üç farklı dine mensup insanların herhangi bir baskıya maruz kalmadan dostça yaşadığı, insanlık tarihinin en güzel örnekliğinin sergi...

Endülüs’e Ağıt

Tarihte birbirinden farklı zulüm örnekleri vardır. Bunun belli başlılarından biri belki de birincisi 1492’de Endülüs’te işlenendir. Aşağıda okuyacağınız "Endülüs’e Ağıt", çok zor durumda kalan Müslüma...

Sodom ve Gomore*

Merhamet etmelerini, acele etmemelerini isteyen Hz. İbrahim’e; … “Ey İbrahim! Lût kavmine acımaktan vazgeç. Çünkü Rabbinin helak hükmü gelmiştir. Ve onlara gelecek azaba asla engel olunamaz.” dediler.

//