Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halîmdir, bağışlayıcıdır. (İsrâ, 17/44)

Canlı ve cansız, yaratılmış her şeyin Allah’ı (cc) tesbih etmesi ve O’na hamd etmesi iki şekilde açıklanmıştır: Birincisi dil ile tesbih ki; her şeyin kendi diliyle Hakk’ı tesbih etmesidir. Ayette belirtildiği gibi insanlar bunu anlayamazlar. İkincisi ise hâl ile tesbihtir ki; kâinatın işleyişi için Allah’ın (cc) koymuş olduğu ilahî yasalara bütün mahlûkatın boyun eğmesidir. Evrendeki her şey Allah’ın (cc) mutlak düzeni içinde işlemekte, O’nu tesbih etmekte, O’nun varlığına, birliğine kudret ve hikmetine tanıklık etmektedir.

Kâinattaki her şey Allah’ı (cc) tesbih etmekte, kendisine yüklenen bu görevi aksatmadan yerine getirmektedir. İrade ve sorumluluk sahibi insan da aynı şekilde bu görevi yerine getirmelidir.

Halîm: Sabırlı, akıllı, ağır başlı ve temkinli; (Allah için kullanıldığında) kullarının günah ve isyanları karşısında sabırlı olan.