De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah’ı inkâr edenler (var ya), işte ziyana uğrayacaklar onlardır.” (Ankebût, 29/52)

Allah (cc), insanların doğruyu bulabilmeleri için gerekli olan şeyleri öğretmiştir. İnsanların bir kısmı böylece doğruyu görüp Allah’a (cc) iman ederken bir kısmı inat, cehalet ve dünyevî kaygılarla Allah’ı (cc) inkâr etmişlerdir. Hiçbir hakikati olmayan putların, faydasız ve yalan yanlış şeylerin peşine düşmüşlerdir. Peygamberlerin bütün ikazlarına rağmen inkârlarını devam ettirmişler, onlardan mucizeler istemişlerdir. Ancak, şu unutulmamalıdır ki, Allah (cc) her şeyi bilip görmektedir. Kıyamet gününde Allah (cc) bütün gerçekleri ortaya çıkaracaktır. İşte o zaman inkârcılar kaybettiklerini anlayacaklardır.

Kıyamet gününde Allah, bütün yaptıklarımızı ortaya çıkaracaktır. Allah’tan başka rab arayanlar kaybedeceklerdir.

Batıl: Gerçeğe uymayan inanç ve düşünce; yalan, boş, faydasız, geçersiz.

Editör: Mehmet Çalışkan