Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr etmektedirler. (Rûm, 30/8)

Yüce Allah (cc) hâkimdir, hikmet sahibidir. Yaptığı her işi, yarattığı her şeyi bir amaca yönelik olarak bir düzen içerisinde planlamıştır. Hayatın, ölümün, dağların, denizlerin, bitkilerin, dünyanın kısacası bütün âlemin yaratılması boş yere değildir. Bir başka gerçek de şudur ki, bütün bunlar sonsuz değildir. Her biri için belirlenmiş bir süre vardır. Çünkü dünya hayatı geçicidir. Sonunda ise, herkesin Allah’a (cc) döneceği ahiret hayatı vardır. Herkes önce kendisine, sonra çevresine bakıp bir düşünse, geçmişte yaşamış olan toplumları tefekkür etse bu gerçekleri zaten anlayabilecektir. Ancak, buna rağmen inkârcılar ahireti ve Allah’ın (cc) huzuruna çıkmayı kabul etmemektedirler.

Öldükten sonra dirilmeyi kabul etmek, bir iman esasıdır.

Tefekkür: İyi düşünmek, hesap etmek.

Editör: Mehmet Çalışkan