İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler. (Rûm, 30/41)

Allah (cc), kâinatı ve insanları yaratmış, bir düzen içerisinde hareket etmelerini istemiştir. Kâinatta düzeni sağlayan birtakım yasalar koymuştur. İnsan da kendisine öğretilenleri yapmasıyla bu düzenin bir parçası olacaktır. Öte yandan insana bir kısım işlerinde tercih hakkı verilmiştir ve o kimi zaman tercihini yanlış yönde kullanmaktadır. İnsanların inkârları, şirke düşmeleri, haksızlıkları, mezhep kavgaları, inatları ve dünya hayatına yönelik hırsları hem insan fıtratının hem de dünyadaki maddî ve manevî düzenin bozulmasına ve pek çok karışıklıkların çıkmasına neden olmuştur. Bugün işlenen günahlar, çatışma ve kavgalar, ekolojik problemler hep insanların hataları yüzünden meydana gelmektedir.

Başımıza gelenler kendi hatalarımız yüzündendir.

Fesâd: Bozulma, çürüme, doğruluktan sapma, karışıklık.

Editör: Mehmet Çalışkan