Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız. (Rûm, 30/19)

Kâinatta müthiş bir düzen ve denge vardır. Her şey yerli yerinde ve bir ahenk içerisinde meydana gelmektedir. Allah’ın (cc) kudreti ve yaratma sıfatı gereği, hareketsiz ve cansız olan küçük bir çekirdekten kocaman bir ağaç ortaya çıkmaktadır. Yine, cansız topraktan insan gibi mükemmel bir varlık meydana gelmiştir. Kışın kupkuru bir hâl alan tabiat baharın gelmesiyle birlikte âdeta canlanıp harekete geçmektedir. Bütün bu hakikatlere rağmen, müşrikler ve diğer inkârcılar öldükten sonra dirilmeyi mümkün görmeyerek inkâr etmişlerdir. Her şeyi yoktan var eden, yaratmayı sürekli tekrarlayan Yüce Allah’ın (cc) insanı tekrar diriltmesi hangi delille inkâr edilebilir?

Ölüm bir son değil, sonsuz hayat için yeni bir başlangıçtır.

Hayy: Diri, canlı.
Meyyit: Ölü.

Editör: Mehmet Çalışkan