"Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra döndürülüp bize getirileceksiniz." (Ankebût, 29/57)

Dünya hayatı doğum ile ölüm arasında yaşanan bir süreçtir. İnsan başıboş yaratılmamış, aksine hem hayat hem de ölüm bir imtihan vesilesi kılınmıştır. Dünya hayatında insanın başta gelen sorumluluğu bir olan Allah’a (cc) iman etmek, O’nun emir ve yasaklarına uymaktır. Bu yüzden, dünya hayatının ahireti kazanabilmek için bizlere verilmiş bir fırsat olduğunu bilerek, iman, ahlak ve sâlih ameller üzerine kurulu bir hayat sürmeye, karşılaştığımız maddî ve manevî zorlukları sabır, metanet ve tevekkül ile aşmaya gayret etmeliyiz. Neticede ölüm gerçeği ile yüzleşerek Rabbimizin (cc) huzuruna varacağımızı unutmamalıyız.

“Lezzetleri yok edeni (yani ölümü) çok hatırlayın.” (Nesâî, “Cenâiz”, 3)

Nefis: Ruh, can, hayat, arzu ve istek.
Mevt: Ölüm.

Editör: Mehmet Çalışkan