Rab Haberleri

rab haberleri ve güncel rab gelişmeleri, rab ile ilgili tüm video, rab fotoğrafları ve rab haberleri Diyanet Haber sitemizde


Bir Ayet

Yer ile gök arasındaki her şey Allah Teâla’nın (cc) mülkiyetindedir. İnsanoğlu çevresindekileri aklıyla değerlendirirse Allah Teâla’nın (cc) varlığını bulabilir. Bütün...

Bir Ayet

Mutlak hâkim olan sadece Allah’tır. Kur’an-ı Kerim tefekkür edilerek okunmalıdır. Fiilî olarak gayret etmenin yanında ilmimizi artırması için Yüce Allah’a...

Diyanet Takvimi

Bir Ayet: “İşte böylece sana da emrimizle ruhu (Kur’an’ı) vahyettik...” (Şûrâ, 42/52

Bir Ayet

Kâinattaki her şey Allah’ı (cc) tesbih etmekte, kendisine yüklenen bu görevi aksatmadan yerine getirmektedir. İrade ve sorumluluk sahibi insan da...

Bir Ayet: “Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük...

Bir Ayet: “Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette...

Diyanet Takvimi

Bir Hadis: Hz. Peygamber (s.a.s.) namazdan sonra şöyle dua ederdi:“..Allah’ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya...

Diyanet Takvimi

Bir Ayet: “De ki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” (En’am Suresi...

Diyanet Takvimi

Bir Ayet: “Bu gemileri ve binek hayvanlarını bize boyun eğdiren Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, yoksa biz buna güç yetiremezdik!...

Diyanet Takvimi

Bir Hadis: Şüphesiz Yüce Rabbimiz hayâ sahibi ve cömerttir. Kulu (dua etmek için) O'na ellerini kaldırdığı zaman, o elleri boş...

Diyanet Takvimi

Bir Ayet: Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!"...

Bir Ayet: Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla… (Âl-i İmrân, 3/8)