Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. (Nahl, 16/125)

Müslüman’ın en önemli görevlerinden biri de insanları İslamiyet’e davet etmektir. Zira Müslüman sadece kendisini düşünmez, cenneti kazanmaya çalıştığı gibi başkalarına da cenneti kazandırmaya çalışır. Bundan dolayı Allah Teâla (cc), Hz. Peygamber’in (sas) şahsında bütün Müslümanlara, kitap ve sünnetteki hikmetleri ve geçmiş ümmetlerin başına gelen musibetleri anlatarak insanları İslam’a davet etmeyi emretmektedir. Tartışma yaparken de en güzel üslubun kullanılması emredilmiştir.

İnsanların doğru yolu bulması için elimizden geleni yapmalıyız. İnsanların hidayeti için görevimizi yaptıktan sonra sonucu Allah’a bırakmak gerekir.

Hikmet: Kur’an’ın yüksek anlamını kavramaktan doğan bilgi.

Mev’ize: İyiye ve doğruya yöneltmek maksadıyla verilen öğüt, nasihat.