Hafaza ve Kiramen Katibin melekleri

“Değerli yazıcılar” anlamına gelen kiramen katibin, insanların söz ve davranışlarını kayıt altına almakla görevli meleklerdir. Bu melekler için, insanların davranışlarını gözetleyip kaydedenler anlamında hafaza melekleri de denilmiştir. Melekler tarafından yazılanlar, kıyamet günü amel defterleri olarak karşımıza çıkar. Bunlar, insanın işlediği küçük büyük her şeyi barındırmaktadır. İnsanın sağında bulunan melek, kişinin iyilik ve güzelliklerini kaydederken, sol tarafında bulunan melek ise kişinin kötülük ve günahlarını yazar. Eğer bir kimsenin iyilik ve güzellikleri ağır basarsa amel defteri sağından verilir ve cennete gider. Yüce Allah insanın davranışlarını kayıt altına almak için kiramen katibin meleklerini görevlendirmiş olsa da bu durum O’nun olanlardan haberdar olmaması anlamına gelmez. Allah insanın sadece işlediği değil; aynı zamanda içinden geçen ve ona vesvese veren şeyleri de bilir. Başıboş yaratılmayan insan, her an Allah’ın gözetimi altındadır.

---

Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. (Rûm, 30/14)