Yemin ne demektir, dinî hükmü nedir?

Yemin, bir kimsenin Allah’ın ismini veya bir sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Mesela “Vallahi (Allah’a yemin ederim ki) şu işi yapmam”, “Billahi (Allah’a yemin ederim ki) şu yere gitmeyeceğim” şeklindeki ifadeler birer yemindir. Kur’an-ı Kerim’de, “Yeminlerinizi koruyunuz (yerine getiriniz)” (Mâide, 5/89), “Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah’ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı bilir.” (Nahl, 16/91) buyrulur. Yemin etmek aslında mübah bir davranıştır. Bununla birlikte, gereksiz yere veya alışkanlık hâline getirerek yemin etmek doğru değildir. Bir Müslüman yemin etmenin, verdiği söze Allah’ı şahit tutmak anlamına geldiğinin bilincinde olmalıdır. Bu nedenle yerine getirilmesi mümkün ve mübah olan bir şeyi ileride yapacağına veya yapmayacağına dair yemin eden kişi, bu yeminini yerine getirmelidir.

---

"Hudeybiye Antlaşması (628)
Fırtına: Sitte-i Sevir bitti."

Editör: Mehmet Öztürk