Nübüvvet: Allah’ın emir ve yasaklarına davet görevi

Nübüvvet yani peygamberlik, Kur’an’ın temel konularındandır. Zira peygamberlere iman, temel iman ilkelerindendir. Peygamberler sağlam kişilikli, vahiy ve mucize ile desteklenmiş, üstün ahlaklı ve seçkin kullardır. Bu elçilerle insanlara yaratılış amaçları bildirilmiş, dünya hayatının bir sınav olduğu hatırlatılmıştır. Tarih boyunca bütün peygamberler, insanlara güzel ahlakı ve iyi olanı emretmiştir. Kötü ve çirkin şeylerden, Allah’ın çizdiği sınırları aşmaktan sakındırmıştır. Allah’a karşı gelmekten uzak durmayı ve doğruluğu emretmiştir. Temiz şeylerin helal, pis şeylerin haram olduğunu bildirmiştir. İnsanlara emrettiklerini öncelikle kendileri yapmış, yasakladıklarındansa önce kendileri kaçınmışlardır. Sadece sözleriyle değil davranışlarıyla da inananlara örnek olmuşlardır. Allah’a korku ve ümit içerisinde dua eden, O’nun ayetlerini işittiklerinde huşu içerisinde secdeye kapanan bu samimi elçiler, insan ilişkilerinde de adaletli ve dürüst davranmışlardır.

---

"Çanakkale Savaşı, Arıburnu Muharebeleri başladı. (1915)
Anayasa Mahkemesi kuruldu. (1961)"

Editör: Mehmet Öztürk