Balkanlarda Türk İslam izleri

Kurulduğu ilk asırda bir Balkan devleti olan Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi Orhan Gazi zamanındadır. Osmanlı, Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın Sırp-Yunan kuvvetlerini bozguna uğratmasından sonra Rumeli’ye yerleşmeye başlar. Fethedilen topraklara Anadolu’dan Türk nüfusu nakledilir. Bunlar arasında göçebe Yörükler olduğu gibi yerleşik ahali de vardır. Muhacirler göç ettikleri bölgenin yerli Hristiyan halkına karışmayarak kendi mahallelerini ve köylerini kurarlar. Buralara aşiretlerinin veya geldikleri şehirlerin adını verirler. Osmanlı orduları ve idarecileri, ilk Rumeli fetihlerinden itibaren himayesi altına giren yerli halkı korumuş ve kazanmaya çalışmışlardır. Rumeli fetihleri üç koldan ilerledikçe uç bölgeleri ileriye kaydırılmış, fethedilen topraklar da vakıf müesseseleriyle donatılmış, mamur şehirler olarak bugüne dek önemini korumuştur. Camilerden medreselere, kervansaraylardan köprülere bugün de Balkanlarda Türk İslam izlerini sürmek mümkündür.

---

Bir Ayet: “Allah’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın.” (İbn Hibbân, Ed’iye, 974)

Editör: Mehmet Öztürk