Peygamberlerin sıfatları

Peygamberler, Allah’ın mesajlarını Allah’ın kullarına bildiren kutlu elçilerdir. Dünya ve ahiret hayatında mutluluk yollarını kendilerinden öğrendiğimiz peygamberler, bizim gibi insandırlar; ilahlık sıfatları taşımazlar. Şu kadarı var ki peygamberler, Allah tarafından seçilmişlerdir. Peygamberler, kendi iradelerinin dışında ve diğer insanlar tarafından tecrübe edilmesi mümkün olmayan bir şekilde Allah’tan vahiy almış ve aldığı vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara ulaştırmıştır. Tebliğ ettiği ilahi emirlere uymak hususunda örnek olmakla görevlendirilen peygamberler, günah işlemekten korunmuşlardır. Her konuda doğru ve her alanda insanlara güven vericidirler. İlahi emaneti ulaştırmakla görevli olan peygamberlerin doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlikleri, onları her türlü ihanet, yalan ve zulümden uzak tutmuş; onların davranışlarına ölçü, hükümlerine adalet getirmiştir. Ayrıca peygamberler akli yetenekleri bakımından toplumlarının önde gelen şahsiyetlerindendir, çok zeki kimselerdir.

---

Kûtü’l-Amâre Zaferi (1916)

Editör: Mehmet Öztürk