Mühim bir vazifemiz: Ticarette ahlaklı olmak

İslam’da iman, ibadet, muamelat ve ahlak iç içedir. Kalplere yerleşen iman, müminin hayatında ibadetlerle şekillenir; bireysel ve sosyal hayatta hak, adalet, doğruluk ve ihsan ahlakı olarak hükmünü icra eder. Aynı durum iş ve ticaret hayatının bütün alanlarında da söz konusudur. İslam dini kişilerin helal ve meşru yollardan servet sahibi olmalarını teşvik etmiş; kazanılan servette yoksulların da haklarının olduğunu bildirerek servetin belirli bir kesimin elinde toplanmasını engellemiştir. Helalinden kazanmak, zekât vermek, yardım yapmak, tasarrufu yatırıma dönüştürüp üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlamak iş adamının dinî ve ahlaki sorumluluğunun bir gereğidir. Kul, yüce Allah’ın emaneti olan servetini bu şekilde sarf ettiğinde onların şükrünü ödemiş olur. İş ve ticaret ahlakının en önemli ilkesi dürüstlüktür. Özde, sözde, işte dürüstlük dindarlığın gereğidir. Ekonomik ve toplumsal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine dürüst davranmalarına bağlıdır.

---

Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) başladı. (1877)
 

Editör: Mehmet Öztürk