Faizin toplumsal zararları

Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda fazlasıyla geri almaktır. Borçlunun ödemek zorunda kaldığı hak edilmeyen fazlalıktır. Alın teri dökmeden, emek sarf etmeden kazanç elde etmektir. Dara düşmüş, zorda kalmış kişilerin bu hâllerini fırsata çevirmektir. İslam faizin her türünü kesin olarak haram kılmıştır. Faizli işlemleri en büyük günahlardan saymıştır. Faiz, yalnızca malın değil, aynı zamanda ömrün de bereketini azaltır. Faiz yüzünden ortaya çıkan nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba olan hayatlar vardır. Faizin yaygın olduğu toplumlarda dar gelirliler ve yoksullar ezilir. Zenginle fakir arasındaki uçurum gittikçe derinleşir. Allah rızası için borç verme, yardımlaşma, sevgi, merhamet, ihsan ve infak gibi erdemli davranışlar ortadan kalkar. Dinî ve ahlaki değerler örselenir. Helal haram duyarlılığı zayıflar. Nihayetinde meşru olup olmadığına bakmaksızın kazanç elde etmeye çalışmak, toplumda büyük huzursuzluklara sebep olur.

---

Sizden birisinin kapısının önünde nehir olsa ve orada günde beş kere yıkansa o kişinin hiç kiri kalır mı? İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah, onunla günahları siler. (Buhârî, Mevâkîtu’- Salât, 6)