Ata topraklarına yolculuk: Türkistan

Tarihte büyük ve geniş topraklara sahip olan, birçok devlete ev sahipliği yapmış Türkistan, bugün Asya’da Türklerin yurdu olarak bilinmektedir. Şehrin tarihteki eski ismi Yesi’dir. Günümüzde Türkistan adıyla anılan şehir ise Kazakistan’ın batısında yer almaktadır. Çoğunluğunu Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer Türk gruplarının oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti hâkimiyetindeki bölgeye Doğu (Şarkî) Türkistan, 1924’ten sonra Sovyet hâkimiyetine giren alana Batı (Garbî) Türkistan adı verilmektedir. Batı Türkistan; Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan devletlerinden oluşmaktadır. Divân-ı Hikmet kitabının yazarı Hoca Ahmet Yesevi’nin şehri olan ve bugün ata toprakları olarak bilinen Türkistan, tarih boyunca İmam Buhari, Farabi, Uluğ Bey, Biruni ve İbn-i Sina gibi birçok İslam âlimi ve ilim adamı yetiştirmiştir. Türkistan’da Kazakça ve Rusça konuşulmasına rağmen halkın büyük kesimi Türkçeyi de bilmektedir.

---

Türkiye, Birleşmiş Milletlere Katıldı. (1945)

---

Allah’a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin. (Buhârî, Edeb, 31, 85)