Allah rızasını aramak

Dinin esasını Allah ile kul ilişkileri oluşturur. Kul, kendisini ve her şeyi yaratan Allah’ın iradesi doğrultusunda hareket edecek; Allah da kuluna her iki dünyada mutlu bir hayat bahşedecektir. Kulun bu sonucu elde etmesi için tek şart, Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmış olmasıdır. Allah rızasını kazanmanın en kestirme yolu, hayata bütünü ile O’nun istediği biçimi vermektir. O’nun boyası, bütün yapılıp edilenlerde hâkim renk olmalıdır. Böyle bir tabloyu oluşturmanın yolu Kur’an ve sünnetten geçer. Kur’an, insanı en doğru yola götürür ve iyi işler yapanlara büyük mükâfatı müjdeler; Hz. Muhammed a.s. ise bu yoldaki bizlere en güzel örnektir. Allah rızası ile bir arada en çok zikredilen salih amel “infak”tır. Başta zekât olmak üzere, bütün sadaka türlerini içine alan infak kavramı, müminin dünyaya bakış açısını tanımlayan bir kıstas niteliğindedir. Allah rızasını kazanmanın temelinde samimiyet ve dürüstlüğün yer aldığı salih ameller örgüsü vardır.

---

De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (hakikati) yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın! (En’âm, 6/11)