Mayasız yoğurt tutmaz

Çok para kazanmak için az da olsa elde bir sermaye olması gerektiğini anlatmak için “Mayasız yoğurt tutmaz.” deriz. Bu atalar sözünü bir işe girişirken sermayenin şart olduğunu, aksi hâlde beklentilerin suya düşeceğini belirtmek için kullanırız. Sütü mayalamak için bir miktar yoğurda ihtiyaç duyduğumuz gibi bir işletmeyi açmak veya yürütmek için de mayaya daha doğrusu sermayeye gereksinim duyarız. Sermaye deyip de geçmemeli, temiz bir başlangıç yapmak istiyorsak kazancımıza haram bulaştırmamalıyız. Haramla başlanan işlerin içinde bereket olmaz. Hâlbuki helal ama az olan bir sermayenin bereketi içinde olur ve o bereket mutluluk getirir. Önemli olan bu mutluluğu bir ömür devam ettirebilmektir. Bir mucidin sermayesi hayalleri ve deneme azmidir. Bir çocuğun en büyük sermayesi aldığı güzel terbiye, bir gencin sermayesi gücünü doğru biçimde kullanmasıdır. Mümin olarak bizim en büyük sermayemiz dürüstlük, zaman, salih ameller ve imanımızdır.

---

Resûlüllah (sas) torunu Hasan için akîka kurbanı olarak bir koyun kesti ve kızına şöyle dedi: “Fâtıma! Onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver.” (Tirmizî, Edâhî, 20)