Muhakkak ki Allah (cc) adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah (cc), aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. (Nahl, 16/90)

Bu ayet, İslam dinini çok veciz bir şekilde özetlemekte ve güzel bir kulluğun çerçevesini çizmektedir. Bu ayetin buyruğuna uyan mümin, her durumda adaletli olmayı, gerektiğinde özveride bulunabilmeyi, yakınlarına cömertçe iyilik etmeyi öğrenir. Bunun yanında edepsizlik ve hayâsızlıktan, kötülük ve çirkinliklerden, saldırgan davranışlardan uzak durmayı öğrenir. Böylece ruhunun yükselişi için gerekli olan iyilikleri yapar ve kötülüklerden uzak durur. Bu ayet cuma hutbelerinin sonunda okunmaktadır.

Allah, iyi olan şeyleri emretmekte, kötü olan şeyleri de yasaklamaktadır. Bu ayeti hayatında tatbik edebilen bir insan, Allah’ın rızasına nail olmuş demektir.

İhsân: Bir işi en güzel şekilde yapmak; Allah’a ihlasla kulluk etmek.