Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Yeryüzünü, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O’nun her şeye gücü yeter. (Rûm, 30/50)

Dünya hayatı doğumla ölüm arasında geçen zamandır. Her şeyi hikmetle yaratan Allah (cc), hayatı da bir amaca binaen yaratmıştır. Bu yüzden ölüm bir son değildir. Hayatta iken yapılan iyi ve kötü şeylerin karşılığının görüleceği bir ahiret hayatı vardır. Ahirete iman bütün ilahî dinlerde bir iman esası iken, dünyaya saplanıp kalan inkârcılar ölümün bir son olduğunu ve dirilmenin söz konusu olmadığını iddia etmişlerdir. Oysa gece ve gündüzün oluşması, mevsimlerin değişmesi, yağan yağmurla yeryüzünün yeşerip hayat bulması öldükten sonra dirilmenin Allah’ın gücü dâhilinde olduğunu gösteren delillerdendir.

Ölümden sonra bir hayat olduğuna inanmak ve bu hayat için iman ve amel-i salih ile hazırlık yapmak gerekir. “Her kul öldüğü hâl üzere diriltilir.” (Müslim, Cennet, 83)

Kadîr/kâdir: Her şeye gücü yeten.
Mevtâ: Ölüler, cansızlar.