Artık o gün, zulmedenlerin (beyan edecekleri) mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah’ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. (Rûm, 30/57)

Allah (cc), insanı yaratmış, ona akıl vermiş ve birtakım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanın başta gelen görevi Allah’a (cc) iman etmek, O’nun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bunlara riayet ederek Müslümanca yaşayıp iman üzere ölenler cennette türlü türlü nimetlerle karşılanacaklardır. Buna karşılık, Allah’ı (cc) inkâr eden ve kâfir olarak Allah’ın (cc) huzuruna çıkanlar için ise iş işten geçmiş olacaktır. Artık onların ileri sürecekleri mazeretler geçerli olmayacak, tekrar dünyaya dönerek orada sâlih ameller işleme talepleri kabul edilmeyecektir. Çünkü hesabın varlığı, hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde delillerle ortaya konulmuş olacaktır.

“Can boğaza gelmediği sürece Allah kulun tövbesini kabul eder.” (Tirmizî, Daavât, 98)

Ma’ziret: Mazeret, özür, gerekçe, bahane.