Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. (İsrâ, 17/82)

Allah (cc), ayette Kur’an’ın getirdiklerini müminler için “şifa ve rahmet” olarak nitelemiştir. Kur’an’ın şifa oluşu, öncelikle birey ve toplum hayatını düzenleyen kuralları, hikmet yüklü mesajları ile iman, amel ve ahlaka ilişkin manevî hastalıkları iyileştirmesi ve Allah’ın varlığı ve birliği konusunda kuşkuları ve tereddütleri gidermesi demektir. Bununla birlikte Kur’an’ın bedenî ve psikolojik hastalıklar konusunda da şifa verici tesiri olduğu kabul edilmiştir. Kur’an’ın rahmet oluşu ise Kur’an’a tabi olan kimseyi Allah’ın (cc) mağfiretine layık kılması yönüyledir.

Kur’an’ı okuyarak her türlü manevî dertlerimize şifalar buluruz. Kur’an sayesinde Allah’ın (cc) şefkat ve merhameti bizimledir. Kur’an’dan uzaklaştıkça Allah’ın merhametinden de uzaklaşmış oluruz.

Şifâ: Dinî, ahlâkî ve bedenî hastalıkların tedavisi, ilacı.
Rahmet: Merhamet etmek, acımak, esirgemek.