Elinizde nimet olarak ne varsa Allah’tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O’na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında ise içinizden bazıları, gariptir ki, hemen rablerine ortak koşarlar. (Nahl, 16/53-54)

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde Allah Teâla (cc) insanın fıtratını, duygu ve düşünce dünyasını en güzel şekilde beyan etmiştir. Bu ayetlere göre, insan denilen varlık, rahatlık ve bolluk anında şükretmesi ve Allah’ı (cc) hatırlaması gerekirken bunu yapmaz. Buna mukabil bir sıkıntıyla ve zorlukla karşılaştığında hemen Allah’a (cc) yalvarır. Allah (cc), insanın bu tutumuna dikkat çekerek kullarından bollukta ve darlıkta, hastalıkta ve sağlıkta her zaman kendisini hatırlamalarını istemektedir.

Sıkıntılı zamanlarımızda olduğu gibi rahat zamanlarımızda da Allah’a gereği gibi kulluk etmeliyiz. Allah, nimeti de musibeti de imtihan için vermektedir.

Şirk: Yüce Allah’ın (cc) ilahlığında, sıfat ve fiillerinde ortağı, benzeri ve eşinin olduğunu kabul etme.