Kullarıma söyle, (inanmayanlara karşı) sözün en güzelini söylesinler; çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. (İsrâ, 17/53)

Hz. Âdem (as) yaratıldığı zaman Yüce Allah (cc), meleklerden ve şeytanların atası İblis’ten, Âdem’in (as) önünde saygıyla eğilmelerini istemiş; ancak İblis kibirlenerek Allah’ın (cc) emrine karşı gelmişti. Karşı gelmesinin nedeni ise Allah’ın (cc) emirlerini sorgulaması ve kendisini Âdem’den (as) daha üstün görmesiydi. Bunun üzerine Allah (cc) onu rahmetinden kovdu. O, kendi hatasını düşünmek yerine Âdem’den (as) dolayı rahmetten kovulduğunu düşündü ve insanlara düşman oldu. Başlattığı bu ezelî düşmanlığı hâlen de devam ettirmektedir.

Konuşmalarda terbiye kurallarına dikkat edilmediğinde şeytan devreye girer ve istenmeyen kavgaların yaşanmasına neden olur. İnsan, şeytanın kandırma yöntemleri konusunda bilinçli olmalıdır.

Şeytan: Hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış, insanı saptırmaya çalışan ruhânî varlık.