Emziren anne hamile kalırsa bebeği emzirmeye devam edebilir mi?

Böyle bir durumda emzirmeye devam etmeyi ya da sonlandırmayı emreden herhangi bir ayet veya hadis yoktur. Bu mesele dini olmaktan çok tıbbi bir meseledir. Bugünkü tıbbi verilere göre hamilelik sürecinde anne sütünün kalitesi azalmakta ve annenin emzirme sebebiyle direnci düşmektedir. Emzirme döneminde hamile kalınması tıbben arzu edilen bir durum olmamakla birlikte bu durum emzirmenin sonlandırılması için bir neden değildir. Bu konuda annenin sağlığı ve bebeğin anne sütüne olan ihtiyacı belirleyicidir. Hz. Peygamber “Hamile hanımların emzirmeyi bırakmalarını emretmeyi düşündüm. Fakat Rumların ve Fârisîlerin emzirmeye devam ettiklerini ve bunun hamileliklerine zarar vermediğini öğrenince bundan vazgeçtim.” demiştir. Buna göre; hamile bir kadının çocuğunu emzirmeye devam etmesi dinen yasak değildir. Ancak tıbbi veriler bunun zararlı olduğunu ortaya koyarsa bu durumda bu verilere itibar edilir.

---

İmam Buhârî’nin (ra) Vefatı. (869)
II. Abdülhamid Han Tahta Çıktı. (1876)
Dârü’l-Fünûn’a Bağlı İlk Tıp Fakültesi (Mekteb-i Mülkiyye-i Tıbbiye) Açıldı. (1900)

---

Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir. (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21)