Bizim azımıza kendi çokluğuyla karşılık veren: eş-Şekur

Allah’ın isimlerinden olan eş-Şekûr “az da olsa kulun iyi amellerine fazlasıyla karşılık veren” anlamına gelir. Rabbimiz şükredilen şeyi kat kat artırır ve bu dünyada yaptığımız amellere karşılık ahiret âleminde sonsuz nimetler lütfeder. Kendisini “Şekûr” diye isimlendiren Yüce Allah kulların ibadet ve iyiliklerine “görevlerini yapıyorlar” diye bakmaz; bunları yeni bir lütuf vesilesi sayar ve kat kat karşılık verir. Şekûr isminin en büyük tecellisi şükreden bir kul olabilmektir. Nasıl Allah insanların az bir ameline çok büyük karşılıklar veriyorsa Şekûr’un tecelli ettiği kullar da gördükleri küçük iyilikleri bile büyük minnet duyguları ile karşılar ve ziyadesiyle mukabele etmeye çalışırlar. Şekûr ismi aynı zamanda hiçbir iyiliği küçük görmemek gerektiğini öğretir. Efendimizin bazı hadislerinde basit görülebilecek küçük iyiliklerin azaptan kurtulma ve cennete girme vesilesi olarak anlatılması Şekûr olan Allah’ın iyiliklerin miktarına değil, niteliğine baktığını gösterir. Bu da her vesileyle iyiliğe odaklanmamız için bizi teşvik eder.

---

Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk, hayra ve iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi, doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü, doğruyu tasdik eden) diye kaydedilir. (Buhârî, Edeb, 69)