Çocuk ve ibadet

Dünya hayatının süsü olan çocuklara daha güzel ve rahat bir hayat hazırlamak için her türlü maddi olanaklarını, eğitim imkânlarını seferber eden anne-babalar, onları Rabbiyle tanıştırma sorumluluğu da taşımaktadırlar. Çocukları, “kullarına merhametle yaklaşan, onları seven, koruyan ve erdemli davranışları ödüllendiren kudreti sonsuz bir Yaratıcı” ile tanıştırmanın en güzel yolu, onlara dua ve ibadet etmeyi öğretmektir. Çocuğa ibadet alışkanlığını, hata yaptığında örselemeden rehberlik eden bilinçli bir ebeveynlikle kazandırmak önemlidir. Bunun için de öncelikle ibadetleri sevdirmek ve bu konuda çocuğa güzel örneklik etmek gerekir. Zira bulunduğu ailenin yaşam biçimi ve dinî hassasiyetleri çocuk için en etkili yönlendiricidir. Sınırsız bir sevgi ve anlayışla çocukların dinî eğitimlerine hassasiyetle eğilen Hz. Peygamber’in namazın üzerinde ısrarla durması, küçük çocukların namaz kılınırken saflar arasında dolaşmalarına müsaade etmesi (Buhârî, Ezân, 161) bu konudaki güzel örneklerdendir.

---

"TBMM açıldı. (1920)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2. Diyanet İşleri Başkanı Ord. Prof. Dr. Mehmet Şerefeddin Yaltkaya’nın vefatı (1947)"

Editör: Mehmet Öztürk