Bir kimse namaz kılmayan inden sorumlu mudur?

İslam’a göre her insan, kendi yaptıklarından sorumludur. Başkalarının yapıp etmelerinden ise sorumlu değildir. Kur’an-ı Kerim’de “Hiçbir günahkâr, başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiçbir şey (alınıp) taşınmaz. Akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz)” (Fâtır, 35/18) buyurulur. İslam, insanın iradesine ve seçimlerine önem verir. Ahiret hayatındaki cennet ve cehennem kişinin dünya hayatındaki tercihlerinin sonucudur. Bir Müslüman, ibadetlerini yerine getirmezse bunun hesabını Allah’a verecektir. Aile bireyleri dahi olsa kimse kimseyi zorlayamaz. Böylesi bir durum ibadetin ruhuna aykırıdır. Eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı, maddî konularda olduğu gibi manevî alanlarda da sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk, dinin gereklerini öğretmek ve telkin etmektir. Güzellikle yapılmış tüm tavsiyelere rağmen namazını kılmayan eşin sorumluluğu kendisine aittir.

---

Gaziler Günü.
İstanbul Rasathanesi (Daru’r-Rasadü’l Cedid) Kuruldu. (1576)

---

Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. (Tirmizî, Birr, 75)