Peygamberler: İnsanlığın kutlu rehberleri

Peygamberler, Yüce Rabbimizin rahmet mektebinin birer öğretmenidir. Peygamberler, insanları küfrün bataklığından, bir olan Allah’ın tevhit yoluna, bilgi ve inancın aydınlığına çağıran kutlu elçilerdir. Bütün peygamberler aynı ilahi sözün elçileridir. Aynı kaynaktan fışkıran hayat pınarı, hikmet ışığı ve hidayet rehberidir. Onlar ilimle ameli, hayatla ahlakı, hikmetle irfanı, bugünle yarını, dünya ile ahireti buluşturan ve barıştıran insanlık önderleridir. Onlar, güzelle çirkini, faydalı ile zararlıyı, adaletle zulmü, ilimle cehaleti, samimiyetle gösterişi ayırt eden insanlık rehberleridir. Onlar, Yüce Yaratan’la ve çevreyle olan ilişkilerin, ahlakın ve toplumsal hayatın temel ilkelerini ortaya koyan insanlık öncüleridir. Hz. Âdem’den Hâtemü’l-Enbiya Hz. Muhammed Mustafa’ya (sas) kadar bütün peygamberlere salât ve selam olsun. Rabbimiz, bizleri ve neslimizi onların kutlu yollarından bir an olsun ayırmasın.

---

"Çanakkale Savaşı, Gelibolu muharebeleri başladı. (1915)
Diyanet Risalet Radyo yayın hayatına başladı. (2017)"

 

Editör: Mehmet Öztürk