De ki: “Yemin ederim, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.” (İsrâ, 17/88)

Hz. Peygamber (sas), kendisine inen vahyi insanlara duyurmaya başlayınca Mekkeli müşrikler, bu sözlerin Allah tarafından gönderilmediğini, Hz. Muhammed’in (sas) sözü olduğunu iddia etmeye başladılar. Kur’an-ı Kerim ise onların bu iddialarına meydan okuma sadedinde bu ayetin yanında diğer birçok ayette de ifade edildiği gibi Mekkeli müşriklerin Kur’an’ın bir benzerini ortaya koyamayacaklarını, bunu başaramayacaklarını ifade etmektedir. Zira Kur’an, gerek ifade güzelliği, gerekse içeriğinin zenginliği ve kusursuzluğu dolayısıyla Allah’tan (cc) başkasının ortaya koyması mümkün olmayacak derecede mükemmel ve ulaşılamaz bir kitaptır.

İnançsızlar, Kur’an’ın bir benzerini getirememişlerdir, bundan sonra da getiremeyeceklerdir.

İns ve cin: İnsanlar ve cinler.