“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokmân, 31/17)

Hz. Lokman’ın (as) oğluna yönelik hikmet dolu öğütlerinin bir kısmını içeren bu âyette insanın Allah (cc) katında daha değerli olabilmesi için sahip olması gereken üç önemli davranış sıralanmıştır. Üçü de kulluk görevi olan bu davranışlar; insanın eğilmez başını sadece Allah’a (cc) eğdiren namaz, toplumun huzuru için iyiliği emretmek ve kötülük karşısında dimdik durmak, diğeri de başa gelene sabretmektir. Bütün bunlar olgun mümin olmanın çok önemli gerekleridir. Ayrıca bu meziyetleri ancak cesaretli olanların yapabileceğine işaret edilmektedir.

Çocukların eğitiminde hikmetli dil kullanmak önemlidir. Namaz, insanı kötülüklerden uzak tutar.

Maruf: Bilinen, benimsenen, aklın ve dinin güzel gördüğü şey.

Münker: Tasvip edilmeyen, yadırganan, aklın ve dinin çirkin gördüğü şey.

Azm: Azim, sağlam irade, kesin karar.