İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah (cc) yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar; işte bunlar için alçaltıcı bir azap vardır. (Lokmân, 31/6)

Âyette, dünya hayatını haz anlayışı üzerine bina edenler, cahilce tutumlarıyla insanları Allah yolundan saptıranlar, boş işlerle meşgul edenler ve küfür peşinde koşanlar uyarılmaktadır. Aklı ve şuuru yerinde olup da bu davranışları sergilemeye devam edenler için acı bir azap vardır. Hayatın gayesi oyun ve eğlence değildir. Hele bir de oyun ve eğlenceyi dinin önüne geçirmek ve bunlar vasıtasıyla insanları dinden uzaklaştırmak ancak inkârcıların yapacağı bir iştir.

Allah (cc) yolundan alıkoyan oyunlardan ve eğlencelerden uzak durmak gerekir.

Lehve’l-hadîs: Dinleyeni, etrafındaki başka şeylerden habersiz hâle getiren
eğlendirici söz, dedikodu, saçma sapan konuşma, sulu şaka, isyan anlamı
taşıyan söz ya da güfte.