Yüceler yücesi, efendiler efendisi: Kerim

Kerîm, “cömert, ahlaklı, asil ve değerli olmak” anlamındaki kerem kökünden türemiştir. Allah’a nispet edildiğinde kime ve ne verdiğine aldırmadan veren, kendisinden isteyenleri boş çevirmeyen, kendisine sığınanları terk etmeyen, bir yanlışlık gördüğünde onu açığa vurmadan düzelten, bir iyilik yapıldığında karşılığını fazlasıyla veren, eksiksiz ve kusursuz, övgüye layık ne kadar vasıf varsa hepsine sahip olan demektir. Bu sözcüğü cömertlik diye tanımlayanlar olsa da keremin kapsamı daha geniştir. Cömertlik verilen kişinin istek ve ihtiyacını karşılamaya yönelik iken kerem verilenin durumundan bağımsız, tamamen verenin ahlakının bir sonucudur. Kerim isteyene de istemeyene de hak edene de etmeyene de ihtiyacından kat kat fazlasını verendir. Allah’ın kereminin sayısız lütuflarının başında da sınırsız affı gelir. Allah’ın kullarının işledikleri günahları gizlemesi, kusurlarını örtmesi ve yaptıklarını görmezden gelmesi O’nun kerem sahibi oluşunun bir sonucudur.

---

Haydarpaşa-Medine (Hicaz) Demiryolu Açıldı. (1908)
II. Dünya Savaşı Başladı. (1939)

---

Zandan sakının çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. (Buhârî, Edeb, 58)