Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah, herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz. (Ra’d, 13/11)

Yüce Allah (cc), her insanın önünde, arkasında, sağında ve solunda görev yapan, onu bazı kötülüklerden koruyan ve amellerini yazan melekler tayin etmiştir. Dolayısıyla bizler tek başımıza kaldığımızda bile aslında yalnız değiliz. Kişinin sağ tarafında bulunan melek iyi amellerini, sol tarafında bulunan melek ise kötü amellerini yazmaktadır. Önünde ve arkasında bulunan melekler ise onu korumakla görevlidir. Kişinin eceli gelinceye kadar önünde ve arkasında bulunan melekler onu ölümden korur. Ne zaman ecel gelirse kişinin üzerindeki bu koruma kalkar.

Yaptığımız ve -yapmamız gerektiği hâlde- yapmadığımız her şeyi yazan melekler vardır. İnsan sorumlu bir varlık olarak ancak yaptıklarının karşılığını görecektir.

Muakkıbât: Kulları, Allah’ın izniyle gece gündüz, daima koruyan melekler.