Kendilerine azabın gelip de zalimlerin, “Ey Rabbimiz! Yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tâbi olalım” diyecekleri gün hakkında insanları uyar. (O gün onlara denilir ki:) “Daha önce, siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?” (İbrahim, 14/44)

Bu dünyada Allah’ın birliğini, ahireti ve hesabı inkâr ederek kendilerine zulmedenler ahiret azabını gördüklerinde yaptıklarına pişman olacaklar ve hakkıyla kulluk edebilmek için dünyaya tekrar dönmek isteyeceklerdir. Ancak onların bu istekleri kabul edilmeyecektir. Allah onların bu isteklerini, “Siz, böyle bir sonun olduğunu inkâr etmiyor muydunuz?” diyerek reddedecektir. Allah’ın çağrısına kulak vermeyen kimselerin ahiretteki durumu ne kötüdür!

Zalimlerin düştüğü kötü duruma düşmemek için dünyada iken ahiret hayatına hazırlık yapmak gerekir. İslam’ın emir ve yasaklarına uymayan insan, zulm etmiş ve böylece zâlim olmuş olur.

Zevâl: Yok olma, ortadan kalkma.
Karîb: Yakın.