Ölülerin 7, 40 ve 52. gecelerinde anılması

Ölen bir Müslüman’ın usûlüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır. Bunun dışında yapılması gereken yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gün merasimi veya duası gibi zaman ve şekle bağlanmış bir görev yoktur. Bunların hiçbir dinî dayanağı da bulunmamaktadır. Bu itibarla söz konusu günlerde ölüye yönelik merasimler düzenlenmesi bidattır; “Her bidat da dalalettir” (Müslim, Cum’a, 43; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6). Netice itibarıyla bidat; dinde yani Kur’an ve sünnette olmayan uygulamalardır. Bir bidatı uygulamak demek Hz. Peygamber tarafından bizzat yaşanan, bizlere de örnek olarak sunulan dinî hayatın ve sünnetin dışına çıkmak demektir. Çünkü her bidat bir sünnetin yerine konulmakta ve o sünneti levsiz hâle getirmektedir. Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her zaman hayır hasenat yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. (Bkz. Buhârî, Vesâyâ, 19; Müslim, Zekât, 51)

---

Greenwich saati ile 10.42’de Ru’yet olacak. Hilal ilk defa Avustralya kıtasının batısında görülecek.

---

Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır! (Nisâ, 4/69)