Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara “öf” bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. (İsrâ, 17/23)

Hayata geliş sebebimiz olan anne ve babamıza saygı göstermek ve onlara iyi davranmak dinimizin önemli emirlerinden biridir. Allah Teâla (cc), bu görevin önemini vurgulamak için Kur’an-ı Kerim’de anne babaya iyiliği Allah’a (cc) kulluk emriyle beraber anmıştır. Hz. Peygamber (sas) de anne babaya iyiliği en önemli ameller arasında saymış; onlara asi olmayı da büyük günahlardan biri olarak zikretmiştir. Ayette geçen “öf bile deme!” sözü onlara karşı saygıda ne kadar titiz olmamız gerektiğini göstermesi açısından manidardır.

Anne babamıza, yaşlılıklarında da sevgi ve saygı göstermemiz gerekir. Allah’ın emrine aykırı olmayan her hususta anne babanın dediğini yapmak bir görevdir. Ancak Allah’a isyanı içeren emirlerine itaat edilmez.

Vâlideyn: Anne-baba.

Kavli kerim: Güzel söz.