Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. (Nahl, 16/98)

Bu ayet, Hz. Peygamber’in (sas) şahsında bütün müminlere, Kur’an okumaya başlarken şeytandan Allah’a (cc) sığınmayı emretmektedir. Zira şeytan daima vesveselerle insanın zihnini bulandırmaya ve onu hakkı anlamaktan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bir sonraki ayette de şeytandan Allah’a sığınan ve Rablerine tevekkül eden müminler üzerinde şeytanın bir hâkimiyeti olmadığı bildirilmekte, böyle olan müminlerin Allah’ın koruması altında olduğu hatırlatılmaktadır.

Allah’a imanı, bağlılığı ve güveni tam olanlara şeytan bazı hatalar işletmeyi başarsa da, onları inkâr ve şirk gibi affedilmez bir günaha saptıramayacaktır. Şeytanın vesveselerine karşı en iyi yol, Allah’a dayanıp güvenmektir.

Racîm: Allah’ın rahmetinden uzak, kovulmuş; taşlanmış.