Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. (Kehf, 18/46)

Öldükten sonra dirilmeyi ve ahiret hayatını inkâr eden bazı Mekkeliler, çocukları ve mallarının çokluğuyla övünüyor, bunlara güveniyorlardı. Yüce Allah (cc), bu ayette onların güven ve övünç kaynağı olan çocuk ve mallarının fani olduğunu bildirmektedir. Kalıcı olan ise Allah’a (cc) imandır, İslam’ın yapılmasını emrettiği ve hoş karşıladığı işlerdir; ahlakî değerlere uygun güzel davranışlardır.

Dünya hayatı ve onun insanları cezbeden güzellikleri fanidir. Ahiret hayatında insana fayda verecek olan sadece iman ve sâlih ameldir.

Sâlih amel: İyi, güzel ve yararlı, Kur’an ve Sünnete uygun davranış.

Bâkî: Sürekli ve kalıcı olan; sonlu ve ölümlü olmayan, sonsuz yaşayan.

Sevâp: Dinî açıdan makbul sayılan davranışların ahiretteki mükâfatı.

Emel: Gerçekleştirilmesi uzun zamana bağlı ümit ve arzu.