"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah’ın (cc) vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı şeytan da Allah (cc) hakkında sizi aldatmasın." (Lokmân, 31/33)

Ayette ahiret hayatının çarpıcı tablolarından biri resmedilmektedir. Şöyle ki yeniden dirileceğimiz o gün hiç kimse bir başkası için iyi bir şeyler yapabilme gayretinde olamayacaktır. Baba ile oğul bile kendilerini birbirlerine feda edemezken o dehşetli günde kim bir diğeri için faydalı şeyler yapabilir? Öyleyse herkes, fert fert Allah’a (cc) hesap vereceği o güne şimdiden hazırlık yapmalıdır. Ayrıca âyette dünya hayatının aldatıcı oluşundan ve Allah (cc) adına dahi aldatmanın yapılabileceğinden bahsedilmekte, sahte kurtarıcılara umut bağlayarak aldanmamak gerektiği vurgulanmaktadır.

Kıyamet günü için hazırlıklı olmalıyız. Hak gibi gözüküp batıla çağıran her şeyden uzak durmalıyız. Dünyayı ahiretin tarlası görüp ona göre yaşamalıyız.

Veled/Mevlûd: Doğan, çocuk.

Vâlid: Baba.

Ğarûr: Aldatıcı, şeytan.