Sizin hepinizin yaratılması da yeniden diriltilmesi de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir; Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. (Lokmân, 31/28)

Ayet açık bir şekilde yaratıcı gücü elinde bulunduran yegâne varlığın Allah (cc) olduğunu ve ilkten yaratma ile yeniden diriliş arasında fark olmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, hiçbir insanın yaratılışı, aynı anda Allah’ın diğer insanları yaratmasını engelleyemez, O’nun yaratıcı gücünü sekteye uğratamaz. Zira O’nun için bir tek insanın yaratılışı ile milyarlarca insanın yaratılışı arasında fark yoktur. O’nun gücü ve kudreti her şeye yeter. Ayrıca O kâinattaki her şeyi etraflıca bilir.

Yoktan var etme ve yeniden yaratma Allah’ın (cc) kudretindedir. Allah (cc) için bir insanı yaratmakla binlerce insanı yaratmak arasında fark yoktur.

Halk: Yaratmak.

Ba’s: Gönderme, ortaya çıkarma; kıyametin kopmasından sonra Allah tarafından ölülerin diriltilmesi.