Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları (boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. (Nahl, 16/79)

İnsan etrafındaki varlıklara ibret nazarıyla bakarak zahmet çekmeden Allah’ı (cc) bulabilir, yeter ki sağlıklı düşünme imkânına sahip olsun. Zira kâinattaki bu dengeyi yaratan, kuşları uçuran, balığı suyun içinde yüzdüren ve bize çeşitli nimetler bahşeden yüce bir yaratıcının olmaması düşünülemez. O hâlde Allah Teâla (cc), bütün bu nimetleri verirken ve bunları hatırlatırken insanlardan sadece şunu istemektedir: Saygıyla Allah’a (cc) yönelsinler, birliğini tanıyarak O’na teslim olsunlar, boyun eğsinler ve yalnız O’na kul olsunlar.

Ön yargılardan uzak olarak kâinata bakan bir insan, mutlaka Allah’ın (cc) varlığını gösteren deliller bulur. Kâinatta basit gibi gördüğümüz her olayın arkasında müthiş bir mühendislik ve fizik bilgisi vardır.

Müsahhar: Buyruk altına alınmış.
Âyet: İşaret, alamet.