Kurban Kesmenin Hükmü Nedir?

Kurban, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmektir. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim (yolcu olmayan) ve dinî ölçülere göre zengin sayılan bir Müslüman, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kurbanını kesmek suretiyle Cenab-ı Hakk’a yaklaşmaktadır. Bununla birlikte maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere de yardımda bulunabilmektedir. Kurban ibadetinin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Aynı zamanda kurban, bir Müslümanın tüm varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Mezheplerin çoğuna göre Kurban kesmek sünnettir. Ancak Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre kurban kesmek vaciptir. Böyle olmakla birlikte Kurban, Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

---

Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. (Saf, 61/2-3)

Editör: Ammar Esenkal