Kabir Hayatı

Kabir hayatı, kişinin ölümüyle başlayan, ikinci Sur’a üfleme yani yeniden dirilişle son bulan geçici bir hayattır. Geçicilik yönüyle dünya hayatına benzerken amellerin olmaması itibarıyla da ahiret hayatına benzer. Kabir hayatına dünya ile ahiret arasında “engel’ anlamına gelen “berzah” ya da “berzah hayatı”da denir. Kur’an-ı Kerim’de “berzah” şöyle anlatılır: “Onlardan birine ölüm gelince ‘Rabbim beni geri çevir, belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi işler yaparım’ der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar, arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah (engel) vardır.” (Müminûn, 23/99-100) Kabir hayatının nasıl yaşanacağı ve mahiyeti konusunda çok açık bilgiler yoktur. Bir hadiste, “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (Tirmizî, Kıyâmet, 26) buyrularak kabrin mahiyeti hakkında bilgi verilir. Kabirde mümin güzel bir hayat içinde bulunacaktır. Kabir hayatında kişinin iman ve amelleri belirleyici olacaktır.

---

Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar… (Tahrîm, 66/8)

Editör: Ammar Esenkal