Yolculuğa Çıkarken Okunabilecek Dua

Yolculuk hayatın bir parçasıdır. İnsanoğlu tarih boyunca ilmî, ticari, turistik ve ziyaret maksatlı yolculuklar yapmıştır. Günümüzün gelişen dünyasında yolculuk vasıtaları ve maksatları çeşitlenmesine rağmen değişmeyen tek şey, kişinin yolculuk vesilesiyle hayatında farklı bir devinim gerçekleştirmesidir. Hicret, hac, umre gibi vesilelerle yolculuk yapan Peygamberimiz (s.a.s) yola çıkarken ve dönüşte namaz kılar ve dua ederdi. Yolculuk için perşembe gününü tercih eder ve erkenden yola koyulurdu. Ashabına yolculukta yardımlaşmayı öğütler, yalnız başına yola çıkılmamasını tavsiye ederdi. Yolculuğa çıkacak kişi gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra yolculuğun her bakımdan iyi geçmesi için Yüce Allah’tan yardım talebinde bulunmalı ve “Allah’ım! Seyahatimizde bizim sahibimiz ve geride bıraktığımız ailemizin vekili sensin! Allah’ım! Yolculuğun sıkıntısından, kederli görünüşten, aile ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırız” diyerek Rabbimize dua etmelidir.

---

Diyanet Kur’an Radyo Yayın Hayatına Başladı. (2015)
Greenwich saati ile 04.37’de içtima, 18.36’da Ru’yet olacak. Hilal Avrupa’da, Asya Kıtası’nın güneybatısında ve Afrika Kıtası’nın kuzeyinde görülecek.

---

Kişinin haksız yere bir Müslümanın onur ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. (Ebû Dâvûd, Edeb, 40)

Editör: Ammar Esenkal