Rabbinin tasdikiyle müjdelenen genç: Zeyd b. Erkam (r.a)

Uhud Gazvesi’nde on üç yaşından küçük olduğu için Hz. Peygamber’in savaşa katılmalarına izin vermediği çocuklar arasındaydı. Medine’de 612 yılında doğmuştur. Hazrec kabilesinden olup ensarın meşhurlarındandır. Hz. Zeyd, Benî Mustaliḳ veya Tebük Gazvesi’nde Abdullah b. Übey b. Selûl’ün, “Muhammed’in yanındakilere yardım etmeyin ki dağılıp gitsinler; eğer Medine’ye dönersek güçlü olanlar zayıfları oradan çıkaracak” dediğini işitmiş ve bunu amcası vasıtasıyla Hz. Peygamber’e bildirmişti.O da önce Zeyd’i çağırıp bu haberi kendisinden dinlemiş, ardından Abdullah b. Übey b. Selûl’ü huzuruna getirterek ona ve arkadaşlarına bu sözleri söyleyip söylemediklerini sormuş, onların Allah adına yemin ederek böyle bir şey söylemediklerini ifade etmeleri üzerine Hz. Peygamber onları haklı bulmuş, bu durumda Zeyd yalancı durumuna düştüğünden kavmi tarafından kınanmıştı.Zeyd buna çok üzülmüştü.Ertesi gün münafıkların o sözleri söylediklerini beyan eden âyetler (el-Münâfikūn 63/7-8) nâzil olunca Hz. Peygamber, Zeyd’e, “Allah senin doğru söylediğini bildirdi ey Zeyd!” diyerek ona müjde vermişti.

---

Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin, o sizin apaçık düşmanınızdır. (Zuhruf, 43/62)

Editör: Ammar Esenkal